GÜZEL SÖZLER

 GÜZEL SÖZLER

GÜZEL SÖZLER
GÜZEL SÖZLER

 • “Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri 
 • üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”
 • Mustafa Kemal ATATÜRK
 • “Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri 
 • konuşur.” 
 • H. RICKOVER
 • “Düşünce rüzgâr, bilgi yelken, insanlık bir kayığın kendisidir.”
 • A.W.HARE
 • “Her yeni fikir başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.”
 • Thomas CARLYLE
 • “Nasıl güneş batmadan akşam olmazsa; Basının elinden özgürlüğü alınmadan 
 • da diktatörlük olmaz.”
 • COLTON
 • “Belirleyici olan nereye bakıldığı değil nereden bakıldığıdır.”
 • P.CARDEN
 • “Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getirir.”
 • Hz ALİ
 • “Düşüncelerle karşılaşınca; Zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar 
 • verir.”
 • J.ROLAND
 • “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.”
 • MONTAIGNE
 • “Sahip olduğunuz koşulları değiştirmek için, önce farklı düşünmeye başlayın.”
 • Norman Vincent PEALE
 • “İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.”
 • ARİSTO
 • “İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.”
 • Cenap ŞAHABETTİN
 • “Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır.”
 • La EDRI
 • “Gençken bilgi ağacını dikmesek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir 
 • yerimiz olmayacaktır.”
 • S.R.CHAMFORT
 • “Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.”
 • Johann Wolfgang GOETHE
 • “Geçmişi hatırlamayanlar, onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar.”
 • George SANTAYANA
 • “Nankörlük, zayıf insanların işidir, kudretli insanlar içinde asla nankör olana 
 • rastlamadım.”
 • GOETHE
 • “Babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten 
 • kendine kredi çıkartanlar. O, benden birinci grupta yer almam için çalışmamı 
 • istedi. Zira bu grupta diğerinden daha az rekabet vardı.”
 • Indra GANDHI
 • “Topluma en büyük eserleri, çocuksuz adamların evlenmemiş olanları 
 • vermişlerdir.”
 • BACON
 • “Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı 
 • yüzüdür.”
 • Albert CAMUS
 • “Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından faydalanmak, 
 • başkalarının akılsızlığından faydalanmak.”
 • BRUYERE
 • “Geleceği satın alabilecek tek şey, bugündür.”
 • SAMUEL JOHNSON
 • “Deli ile bilge arasındaki fark: Birincisi tutkulara, ikincisi aklına boyun 
 • eğmiştir.”
 • ERASMUS
 • “Allahü Teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel 
 • geçinmemi de emretti.”
 • Hz. MUHAMMED (S.A.V.)
 • “Aptallara göre insanlar; ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, dil ve din başta 
 • olmak üzere 8’den fazla kategoriye ayrılırlar.
 • Hâlbuki olay bu kadar karışık değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi 
 • insanlar ve kötü insanlar.”
 • Albert EINSTEIN
 • “Balık gibi yüzüp, kuş gibi uçmayı başardık. Ama çok kolay bir şeyi yapamadık. 
 • Kardeş gibi yaşamayı.”
 • Martin Luther KİNG
 • “Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldı. Ayaklarından yaratılmadı, 
 • ezilmesin diye. Başından yaratılmadı, üstün olmasın diye.
 • Göğüs kemiğinden yaratıldı, kolun biraz altından ve kalp hizasından. Eşit 
 • olsun, korunsun ve sevilsin diye.”
 • TEVRAT
 • “Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.”
 • ATATÜRK
 • “Konuşmak, öğrenmeye yol açar; ama dehanın okulu yalnızlıktır.”
 • GİBBON
 • “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.”
 • Victor HUGO
 • “Çamur atma; hedefini şaşırır, kirli ellerinle kalıverirsin.”
 • JOSEPH PARKER
 • “Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı, muhalefetin acımasızca saldırması 
 • değil yandaşlarının aptalca savunması verir.”
 • Alexander HAMILTON
 •  MEVLANA’NIN 7 ÖĞÜDÜ
 • Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
 • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
 • Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol.
 • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
 • Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
 • Hoş görülülükte deniz gibi ol.
 • Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.

Yorumlar

Yorumunuz için teşekkür ederiz!

Daha yeniDaha eski
google news bton