EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER 2021

                      EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER 2021

EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER 2021
EN GÜZEL İNGİLİZCE SÖZLER 2021
"A smooth sea never made a skilled sailor."

"Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez."


"Do it today, or regret it tomorrow."

"Bugün yap ya da yarın pişman ol."

************************************************************

"If you fell down yesterday, stand up today."

"Dün düştüysen bugün ayağa kalk."


"A friend walks in when everyone else walks out."

"Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır."

************************************************************

"Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still."

"Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork."


"Everything has beauty, but not everyone sees it."

"Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez."

************************************************************


Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

************************************************************Life shrinks or expands in proportion to one's courage.

Hayat birinin cesaretine orantılı olarak küçülür veya genişler.

************************************************************

Live together, die alone.

Birlikte yaşa, yalnız öl.


Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough.

Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.

************************************************************

If opportunity doesn't knock, buiId a door.

İmkânlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.


You can do anything, but not everything.

Herhangi bir şeyi yapabilirsin, fakat her şeyi yapamazsın.

Yorumlar

Yorumunuz için teşekkür ederiz!

Daha yeniDaha eski
google news bton